VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng: 17,18 & 22/04/2023
Khai giảng dự kiến: 21/03/2023
Nhận trực tiếp tại Phòng Giáo vụ từ ngày 07/03/2023
Khai giảng dự kiến: 25/03/2023
Online 100%
Khai giảng dự kiến:18 & 21/02/2023
Khai giảng: 13, 14, 18/02/2023

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !