VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng dự kiến: 19&20/12/2022
Khai giảng dự kiến: 28/11/2022
Khai giảng dự kiến: 07/11/2022
01/10/2022 - 16:00
IDECAF - 28 Lê Thánh Tôn, Q.1
Giá vé : 50.000 VNĐ
Giá vé dành cho học sinh, sinh viên: 40.000 VNĐ

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !