VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng dự kiến: 12/4/2024
Khai giảng: 20-21-25/5/2024
Trình độ A1, A2
Khai giảng dự kiến: 19/03/2024
Đăng ký thi từ 04-15/03/2024
Đăng ký từ 19/02 đến 01/03/2024
100% Giáo viên Pháp

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !