VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng dự kiến: 06/12/2021
Khai giảng thường xuyên
Các lớp tiếng Pháp trực tiếp tại IDECAF tạm hoãn khai giảng
Từ 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.
các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ nghỉ từ ngày thứ hai, 10/5/2021
Một số lời khuyên từ ông Guillaume de Miribel, Chủ tịch hội đồng giám khảo DELF DALF

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !