VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
Khai giảng dự kiến:
- thứ bảy 23/10/2021
- thứ hai 25/10/2021
Khai giảng dự kiến: thứ hai 18/10/2021
Hủy kỳ thi Delf Junior & Prim - Tháng 11&12/2021 tại IDECAF
Khai giảng dự kiến : 11,12 &16/10/2021
Các lớp đầu trình độ : A1, A2, B1
Khai giảng thường xuyên
Hủy kỳ thi DELF TP - 09/2021 tại IDECAF
Kỳ thi DELF PRIM & JUNIOR tháng 7/2021
tạm hoãn do tình hình dịch bệnh Covid
vẫn diễn biến phức tạp.
Lịch thi mới sẽ được thông báo sau.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !