VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Đăng ký Online

Tải phiếu đăng ký thi:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ONLINE
(email: ghidanh@idecaf.gov.vn)

1. Tải và điền đầy đủ thông tin mẫu phiếu ghi danh (DELF PRIM, DELF JUNIOR)

2. Gửi phiếu đăng ký về email: bde@idecaf.gov.vn (hoặc ghidanh@idecaf.gov.vn

3. Sau khi nhận được phiếu đăng ký của học viên, phòng Đào tạo sẽ có thư trả lời cụ thể qua email.


4. Thông tin chuyển khoản: Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF)
- Số tài khoản : 0071000700427
- Ngân hàng Vietcombank
- Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: HO TEN_số điện thoại, DELF (Trinh độ đăng ký)

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !