VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Các lớp tiếng Pháp thiếu nhi, thiếu niên tại IDECAF được thiết kế dựa trên Khung Quy chiếu chung của Châu Âu về ngôn ngữ (CECR), đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng đối tượng học viên khác nhau:

1. Lớp tiếng Pháp dành cho học viên chưa biết tiếng Pháp:

- Giúp các em làm quen với tiếng Pháp, từ đó khám phá thế giới bằng tiếng Pháp thông qua những hoạt động ngoại khóa (trò chơi, bài hát, kể chuyện...) phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em.

- Hỗ trợ các em ôn luyện để tham gia kỳ thi DELF Prim, Junior dành cho học sinh được tổ chức vào tháng 5, 10 và 12 hàng năm tại Idécaf.

- Chia theo 3 độ tuổi :

+ từ 5 đến 6 tuổi, chưa biết đọc và biết viết,

+ từ 7 đến 9 tuổi,

+ từ 10 tuổi đến 14 tuổi.

- Tùy theo độ tuổi và giờ học mà học viên đăng ký, học viên có thể học với lớp có:

+ 100% giờ học với giáo viên bản ngữ,

+ 50% giờ học với giáo viên bản ngữ và 50% giờ học với giáo viên Việt,

+ 75% giờ học với giáo viên Việt và 25% giờ học với giáo viên bản ngữ.

 

2. Lớp tiếng Pháp dành cho các em học sinh đang theo học chương trình tiếng Pháp song ngữ:

- Ôn tập và mở rộng kiến thức đã học ở trường.

- Thực hành giao tiếp với giáo viên bản ngữ.

- Được trang bị kiến thức để thi lấy bằng Delf.

- Tùy theo độ tuổi và giờ học mà học viên đăng ký, học viên có thể học với lớp có:

+ 100% giờ học với giáo viên bản ngữ,

+ 50% giờ học với giáo viên bản ngữ và 50% giờ học với giáo viên Việt,

+ 75% giờ học với giáo viên Việt và 25% giờ học với giáo viên bản ngữ.

Học viên sẽ được học thử miễn phí 2 buổi. Sau 2 buổi học, giáo viên sẽ tư vấn lớp cho học viên phù hợp với độ tuổi và trình độ tiếng pháp của học viên.

 

3. Lớp tiếng Pháp dành cho các em học sinh cấp 2 chọn học tiếng Pháp như ngoại ngữ 2

- Ôn tập và mở rộng kiến thức đã học ở trường,

- Thực hành giao tiếp với giáo viên bản ngữ, được trang bị kiến thức để thi lấy bằng Delf,

- Tùy theo độ tuổi và giờ học mà học viên đăng ký, học viên có thể học với lớp có:

+ 100% giờ học với giáo viên bản ngữ,

+ 50% giờ học với giáo viên bản ngữ và 50% giờ học với giáo viên Việt,

+ 75% giờ học với giáo viên Việt và 25% giờ học với giáo viên bản ngữ.

Học viên đã biết tiếng Pháp sẽ được học thử miễn phí 2 buổi. Sau 2 buổi học, giáo viên sẽ tư vấn lớp học phù hợp với trình độ tiếng pháp của học viên.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !