VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Trình độ A1- Sơ cấp

Học viên có thể hiểu và sử dụng các cách biểu đạt đơn giản và thường dùng cũng như là các câu đơn giản nhằm mục đích thỏa mãn các nhu cầu cụ thể. Người học có thể tự giới thiệu bản thân mình hoặc giới thiệu một ai đó hoặc đặt câu hỏi về vấn đề mà mình quan tâm, ví dụ như: nơi ăn chốn ở, các mối quan hệ, những vấn đề liên quan tới bản thân,… và cũng có khả năng trả lời các câu hỏi đó. Người học cũng có thể giao tiếp một cách đơn giản nếu như người nói một cách chậm rãi, rõ ràng và hợp tác.

Học viên có thể chọn một trong các loại hình lớp sau:

  • Lớp tổng quát: 2 buổi (mỗi buổi 150 phút)/ tuần hoặc 3 buổi (mỗi buổi 90 phút)/ tuần. Sau 4 khóa (mỗi khóa 8 tuần) sẽ học xong chương trình A1.
  • Lớp cấp tốc : 3 buổi (mỗi buổi 180 phút)/ tuần. Sau 4 tháng liên tục sẽ học xong chương trình A1.

Trình độ A2- Sơ trung cấp

Người học có thể hiểu các câu riêng biệt và các cấu trúc thường được sử dụng trong các lĩnh vực gần gũi với cuộc sống hằng ngày (ví dụ: thông tin đơn giản về cá nhân và gia đình, mua sắm, môi trường gần gũi, công việc). Người học có thể giao tiếp trong các trường hợp đơn giản và thông dụng chỉ yêu cầu trao đổi thông tin đơn giản về học tập, môi trường xung quanh và đề cập đến các vấn đề đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

Học viên học xong chương trình A1 có thể chọn một trong các loại hình lớp sau:

  • Lớp tổng quát: 2 buổi (mỗi buổi 150 phút)/ tuần hoặc 3 buổi (mỗi buổi 90 phút)/ tuần. Sau 4 khóa (mỗi khóa 8 tuần) sẽ học xong chương trình A2.
  • Lớp cấp tốc : 3 buổi (mỗi buổi 180 phút)/ tuần. Sau 4 tháng liên tục sẽ học xong chương trình A2.

Trình độ B1 - Trung cấp

Học viên có thể hiểu những ý chính khi ngôn ngữ sử dụng là chuẩn và rõ ràng; đề cập tới các chủ đề quen thuộc như công việc, trường học, sở thích v.v. Có thể giao tiếp trong hầu hết các tình huống gặp phải khi đi du lịch ở nơi có sử dụng tiếng Pháp. Người học có thể trình bày đơn giản và mạch lạc về các chủ đề quen thuộc và trong một số lĩnh vực. Có thể kể lại một sự kiện, một kinh nghiệm hoặc một giấc mơ, mô tả một hy vọng hoặc một mục tiêu và giải thích ngắn gọn lý do, hoặc giải thích cho một dự án hoặc một ý tưởng.

Học viên học xong chương trình A2 có thể chọn một trong các loại hình lớp sau:

  • Lớp tổng quát: 2 buổi (mỗi buổi 150 phút)/ tuần hoặc 3 buổi (mỗi buổi 90 phút)/ tuần. Sau 5 khóa (mỗi khóa 8 tuần) sẽ học xong chương trình B1.
  • Lớp cấp tốc : 3 buổi (mỗi buổi 180 phút)/ tuần. Sau 5 tháng liên tục sẽ học xong chương trình B1.

Trình độ B2 - Trình độ cao cấp hoặc độc lập

Học viên có thể hiểu nội dung chính của các chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng trong một văn bản phức tạp, bao gồm cả một cuộc thảo luận kỹ thuật trong chuyên ngành của mình. Học viên có thể giao tiếp ngay tức thời và thoải mái để cuộc trò chuyện với người bản ngữ không bị căng thẳng cho đôi bên. Học viên có thể diễn đạt một cách rõ ràng và chi tiết về một loạt các chủ đề, bày tỏ ý kiến về một chủ đề thời sự và giải thích những lợi thế và bất lợi của các khả năng khác nhau.

Học viên đã học xong chương trình B1 có thể chọn một trong các loại hình lớp sau:

  • Lớp tổng quát: 2 buổi (mỗi buổi 150 phút)/ tuần hoặc 3 buổi (mỗi buổi 90 phút)/ tuần. Sau 6 khóa (mỗi khóa 8 tuần) sẽ học xong chương trình B2.
  • Lớp cấp tốc : 3 buổi (mỗi buổi 180 phút)/ tuần. Sau 6 tháng liên tục sẽ học xong chương trình B2.

Trình độ C1 - Trình độ độc lập

Người học có thể hiểu một loạt các văn bản dài và khó, cũng như nắm bắt được các ẩn ý. Người học có thể diễn đạt một cách tự nhiên và trôi chảy mà không phải quá khó khăn trong việc tìm kiếm từ ngữ. Người học có thể sử dụng ngôn từ một cách hiệu quả và linh hoạt trong cuộc sống xã hội, nghề nghiệp hoặc môi trường học tập của mình. Có thể nói về các chủ đề phức tạp một cách rõ ràng, có cấu trúc chặt chẽ và thể hiện khả năng làm chủ các công cụ tổ chức, liên kết và gắn kết ý.

Trình độ C2 - Trình độ làm chủ ngôn ngữ

Người học có thể dễ dàng hiểu hầu hết mọi thứ mình đọc hoặc nghe thấy mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Có thể trình bày lại các sự việc và các lập luận từ nhiều nguồn văn bản viết và nói khác nhau bằng cách tóm tắt lại một các hợp lý. Người học có thể diễn đạt một cách đồng thời, rất trôi chảy và chính xác, và có thể nhận ra được những nét tinh tế về mặt ngữ nghĩa trong các chủ đề phức tạp.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !