VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) và bằng DALF (Bằng tiếng Pháp chuyên sâu):

- Là hai văn bằng chính thức và duy nhất do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp.

- Bao gồm 6 cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ): A1, A2, B1, B2, C1, C2
 

 

 

10 Lý do để thi lấy bằng DELF/DALF :
•    Là những văn bằng chính thức, được thế giới công nhận
•    Do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp để đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các học viên mà tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ
•    Các văn bằng này bao gồm 6 cấp độ theo Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ (CECRL)
•    Các văn bằng này có giá trị suốt cuộc đời
•    Là một chứng chỉ về khả năng tiếng Pháp
•    Đánh giá trình độ tiếng Pháp cho các cá nhân, học sinh, sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm
•    Miễn kiểm tra trình độ ngôn ngữ để vào một trường đại học tại Pháp
•    Một « tín chỉ » quan trọng cho thí sinh khi đăng ký vào một trường đại học sử dụng tiếng Anh
•    Một công cụ không thể thiếu cho những người muốn nhập cư vào Canada
•    Cùng một bài thi áp dụng trên toàn thế giới: 400 000 thí sinh/năm trên 174 quốc gia.

Các bạn tham khảo mẫu đề thi DELF TP tại đây : DELF tout public | France Education international (france-education-international.fr)

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !