VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TCF được tổ chức tại Hà Nôi, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng tham khảo lịch thi và đăng ký thi tại website https://www.vietnam.campusfrance.org/vi/lich-thi-tcf

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !