VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
LUYỆN THI DELF A2,B1,B2
Khai giảng dự kiến: 26/9/2022
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF A2
Khai giảng: 06/07/2022
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF B1 - B2
Khai giảng dự kiến: 14/03/2022
Xem chi tiết
LUYỆN THI DELF B1
Khai giảng dự kiến: 03/01/2022
Xem chi tiết
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ BÀI THI DELF
Một số lời khuyên từ ông Guillaume de Miribel, Chủ tịch hội đồng giám khảo DELF DALF
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !