VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
BẰNG DELF PRIM_JUNIOR THÁNG 11&12.2022
Nhận trực tiếp tại Phòng Giáo vụ từ ngày 07/03/2023
Xem chi tiết
LỊCH NGHỈ TẾT 2023
Dành cho học viên IDECAF
Xem chi tiết
BẰNG DELF PRIM_JUNIOR THÁNG 5&6.2022
Nhận tại Phòng Giáo vụ từ ngày 25/11/2022
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !