VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
TẠM HOÃN KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRỰC TIẾP
Các lớp tiếng Pháp trực tiếp tại IDECAF tạm hoãn khai giảng
Xem chi tiết
DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19
các lớp tiếng Pháp tại IDECAF sẽ nghỉ từ ngày thứ hai, 10/5/2021
Xem chi tiết
HAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH PHÁP NGỮ
Tổ chức CREFAP/OIF tổ chức hai cuộc thi trực tuyến từ ngày 01-15/6/2021
Xem chi tiết
LỊCH HỌC SAU KỲ NGHỈ LỄ
Các lớp học tại Idécaf sẽ học trở lại vào thứ ba ngày 04/5/2021
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !