VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

HAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH PHÁP NGỮ

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Cộng đồng Pháp ngữ, từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 5 năm 2021, tổ chức CREFAP/OIF tổ chức hai cuộc thi trực tuyến tại website http://concours.crefap.org.

Đây là cuộc thi đọc diễn cảm bằng tiếng Pháp dành cho học sinh độ tuổi 11-14 tuổi và cuộc thi hùng biện bằng tiếng Pháp dành cho học sinh độ tuổi 15-18 tuổi.

Nội dung chi tiết của hai cuộc thi: 

- Cuộc thi đọc diễn cảm bằng tiếng Pháp dành cho độ tuổi 11 đến 14 

- Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Pháp dành cho độ tuổi 15 đến 18.

Các thầy cô giáo, các bạn học sinh song ngữ tham khảo thông tin và cùng tham gia nhé!

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !