VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TÂN ĐẠI SỨ PHÁP TẠI VIỆT NAM, ĐẾN THĂM IDÉCAF

Rất vui và vinh dự được đón Ngài Olivier Brochet, Tân Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đến thăm Idécaf vào sáng ngày 26/10. Ngài Đại sứ bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động giảng dạy tiếng Pháp và quảng bá văn hóa Pháp do Idécaf thực hiện cũng như lắng nghe một số đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của tiếng Pháp trong thời gian tới.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !