VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

DIỄN ĐÀN DU HỌC PHÁP 2022

Một số hình ảnh hoạt động ngày Diễn đàn Du học Pháp 2022 diễn ra tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, ngày 30/7/2022

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !