VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Vui lòng tham khảo thông tin lịch & địa điểm tiếp công dân của Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp tại đây:

- Lịch tiếp công dân năm 2023.

- Địa điểm tiếp công dân tạm thời.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !