VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982
KHÓA II.2023
Khai giảng: 17,18 & 22/04/2023
Xem chi tiết
LỚP TỔNG QUÁT B2
Khai giảng dự kiến: 21/03/2023
Xem chi tiết
LỚP ĐẦU TRÌNH ĐỘ A1
Học trực tiếp tại IDECAF
Khai giảng: 06, 08/03/2023
Xem chi tiết
LỚP A1, A2, B1
Khai giảng dự kiến: 13, 20, 21/02/2023
Xem chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !