VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP ONLINE 100%

GHI DANH TẠI ĐÂY  (Lưu ý: Chọn mẫu phiếu ghi danh "Lớp người lớn")

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !