VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

BYE BYE MỤN - THỨ 7, 17/04/2021

Một số hình ảnh về workshop "Bye Bye Mụn" tại thư viện IDECAF vừa qua.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !