VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

WORKSHOP “RHETORIO” 2021

Các bạn trẻ Đại học KHXH&NV TPHCM tìm hiểu về nghề ngoại giao trong khuôn khổ Tọa đàm "Rhetorio 2021" tổ chức tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, trung tâm giảng dạy và học tiếng Pháp vào ngày 18/4/2021.
 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !