VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

WORKSHOP "BƠ DƯỠNG DA TAY"

BƠ DƯỠNG DA TAY

Thứ bảy, 30/03/2024, 9g30-11g00

Chỉ dành cho 30 bạn đăng ký sớm nhất !

Phí tham gia : 150.000đ

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !