VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

HỘI SÁCH CŨ TỪ THIỆN 2021

Hội sách cũ từ thiện tại thư viện IDECAF từ ngày 24/04 đến 15/5/2021.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !