VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP
THÀNH LẬP NĂM 1982

BẠN TÌM CẢM HỨNG SÁNG TẠO TỪ ĐÂU ?

THIẾT KẾ BAO BÌ THỰC PHẨM

Trong dòng chảy ồ ạt của các sản phẩm thực phẩm mà chúng ta thấy hàng ngày, bao bì một phần quyết định sự lựa chọn của khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuốn sách này trình bày nền tảng lý thuyết, các hình dáng và chất liệu phổ biến, cũng như các nguyên tắc cốt lõi của thiết kế bao bì thực phẩm. Sách là nguồn tại liệu tham khảo và cảm hứng cho người đọc.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

31 Thái Văn Lung
Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(84-28) 38 295 451
(84-28) 38 291 424

Xin Chào !